Skip to content

PhDr. Jiří Pořízka, M.A., B.Sc., KGCHS
1. magistrální delegát pro ČR
(2015–2019)

Jiří Pořízka se narodil 7. února 1940 v Prostějově, pochází ze starobylé moravské rodiny Pořízků z Jestřebí. Během vysokoškolského studia byl pro své aktivity v ilegálním skautském hnutí zatčen StB a odsouzen k nepodmíněnému trestu vězení podle paragrafu o podvracení republiky. Po propuštění emigroval v roce 1968 do Švédska, kde vystudoval literaturu a historii na lundské univerzitě a ergonomii na zdravotnické škole. Pracoval jako ředitel ergonomického institutu při univerzitní nemocnici v Lundu. Po roce 1990 rozvíjel charitativní aktivity v rámci Švédské mise maltézského řádu.

Dr. Pořízka byl hlavním činitelem při obnově činnosti a existence Řádu Božího hrobu v České republice. V červnu 2014 se stal rytířem Božího hrobu, v roce 2017 byl povýšen na komtura, roku 2019 na komtura s hvězdou a v roce 2023 byl povýšen do hodnosti rytíře velkého kříže. V letech 2015–2019 byl prvním magistrálním delegátem pro Českou republiku, jeho nástupcem se stal doc. Tomáš Parma. Na závěr jeho činnosti mu kardinál velmistr udělil řádové vyznamenání, zlatou jeruzalémskou palmu. Je také komturem s hvězdou Papežského řádu sv. Řehoře Velikého.

Back To Top