Skip to content

Stanovisko latinského patriarchátu jeruzalémského ohledně nedávných násilností v Jeruzalémě

9. května 2021

Společně se všemi hlavami církví v Jeruzalémě jsme „hluboce sklíčeni a znepokojeni z nedávných násilných událostí ve východním Jeruzalémě, ať již u mešity al-Aksá nebo v Šejch Džarach, které narušují svatost jeruzalémského lidu a svatost Jeruzaléma, Města pokoje, a vyžadují urgentně zásah.“

Násili páchané proti těm, kdo se účastní bohoslužeb podminovává jejich bezpečnost a jejich práva na svobodný přístup ke Svatým místům a bohoslužbu. Násilné vystěhovávání Palestinců z jejich domů ve čtvrti Šejch Džarach je taktéž nepřijatelným porušením jednoho z nejzákladnějších lidských práv, práva na domov. Je otázkou spravedlnosti pro obyvatele města, aby mohli žít, modlit se a pracovat každý podle své vlastní důstojnosti, důstojnosti, kterou lidstvu dal sám Bůh.

Ohledně situace v Šejch Džarach se odvoláváme na slova vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který řekl, že zákonné pravidlo bylo „aplikováno podstatně diskriminačním způsobem.“ Tak se to stalo hlavním ohniskem všeobecně rostoucího napětí v Jeruzalémě. Hlavním tématem dneška není spor o skutečný stav věcí mezi soukromými stranami sporu. Jde spíše o pokus ze strany extrémistické ideologie, která popírá právo na existenci osoby ve svém vlastním domě.

Mimořádnou pozornost zasluhuje také právo na přístup ke Svatým místům. Palestinským účastníkům bohoslužeb byl v průběhu tohoto měsíce ramadánu upírán přístup do mešity Al-Aksá. Tato demonstrace síly zraňují ducha a duši Svatého města, jehož povoláním je otevřenost a přijetí, aby bylo domovem pro všechny věřící, kteří mají stejná práva, důstojnost i povinnosti.

Historická role a pozice církví v Jeruzalémě je jasně daná ve světle našeho odsouzení jakéhokoli pokusu, který by kohokoli z Jeruzaléma vytěsňoval. Jde o město posvátné pro tři monoteistická náboženství a z hlediska mezinárodního práva a příslušných rezolucí OSN je také městem, v němž má palestinský lid, křesťané i muslimové, r,ovná práva budovat budoucnost založenou na svobodě, rovnosti a pokoji. Vyzýváme také k naprostému respektování historického Statu Quo pro všechna svatá místa, mezi něž patří i areál mešity Al-Aksá.

Autorita, která kontroluje město, musí ochraňovat tento zvláštní charakter Jeruzaléma, který je povolán, aby byl srdcem abrahámovských náboženství, místem modlitby a setkání, otevřeným pro všechny, kde se všichni věřící a občané jakékoli víry nebo náboženství mohou cítit doma, tedy ochraňováni a zajištěni.

Naší církvi bylo jasné, že pokoj a mír vyžaduje spravedlnost. Dokud práva každého, Izraelce nebo Palestince, nebudou dodržována, nebude ve městě ani spravedlnost, ani mír. Je naší povinností nezavírat oči před nespravedlností nebo před jakoukoli formou agrese směřující proti lidské důstojnosti bez ohledu na to, kdo je dělá.

Vyzýváme mezinárodní společenství, církve a všechny lidi dobré vůle, aby zasáhli a ukončili tyto provokační akce, a aby pokračovali v modlitbě za pokoj pro Jeruzalém. V modlitbě se přidáváme i úmyslu Svatého Otce papeže Františka, „aby byla respektována mnohonáboženská a multikulturální identita Svatého města, a aby převládlo bratrství.“

Zdroj: Web latinského patriarchátu jeruzalémského. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, květen 2021.

Back To Top