Skip to content

Poděkování Mons. Pizzabally Řádu Božího hrobu

V těchto čtyřech letech služby latinské diecézi v Jeruzalémě, v Latinském patriarchátu, jsem mohl osobně konstatovat, jak důležitá je pro tuto církev role rytířů a dam Božího hrobu, nejenom v kontextu vzdělávacích a pastoračních aktivit, ale i všeobecně, pro život celé diecéze.

Před čtyřmi lety, v mimořádně obtížných okamžicích pro patriarchát, rytíři prostřednictvím Rady velmistra prokázali svou solidaritu a blízkost i tím, že konkrétním způsobem povzbudili a podpořili procesy revize a kontroly administrativního života diecéze, které byly naprosto nutné a neodkladné.

V průběhu těchto čtyř let jak prostřednictvím poutí, tak iniciativ v oblastech svého původu, různá místodržitelství vždy udržovala při životě pouta s různými oblastmi činnosti Latinského patriarchátu, a to způsobem sobě vlastním, nejenom slovy, ale i skutky a typickou konkrétností.

Všechno bylo potvrzeno i v tomto posledním roce, když se rozšířila pandemie COVID-19 a patriarchát se ocitl před novou krizovou situací, a to v okamžiku, kdy vypadalo, že naše situace se začíná zlepšovat. V důsledku opatření, která přijaly různé vlády kvůli pandemii, se velká část naší populace musela vyrovnat s drastickým snížením mezd a se všeobecnou ekonomickou situací daleko křehčí, než je obvyklé.

Naše výzva rytířům a dámám díky podpoře Velmistra a Rady velmistra dostala jasnou odpověď, která překonala naše očekávání a která nám poskytnula nezbytný prostor pro nadechnutí se, abychom mohli zvládnout tuto krizovou situaci s větší vyrovnaností. Okamžitá reakce a její rozsah nás všechny ohromila a dojala.

Rok 2020 byl také rokem, který byl i přes velké krize poznamenán závěrem pracné cesty restrukturalizace a vyřešení předchozích obtíží. Obrovský dluh Patriarchátu vůči nadaci sv. Jana Křtitele, spojený s Univerzitou v Madabě, byl plně uhrazen. Patriarchát se tak zbavil více než 60% dluhů, které zatěžovaly jeho správu. Umožnily to určité bolestné prodeje majetku, který pro Patriarchát nebyl nezbytný. Máme jasně stanovený plán, abychom rychle uhradili i zbývající závazky.

Ještě je toho mnoho před námi, ale nacházíme se na konci pozitivní cesty života diecéze v Jeruzalémě.

Chtěl bych poděkovat jak předchozímu, tak současnému velmistrovi Řádu za jejich podporu a povzbuzení a jejich prostřednictvím se naše díky obracejí k celému Řádu rytířů a dam Božího hrobu, bez něhož by nic z toho, co jsem doposud udělali, nebylo možné.

Díky za to, že pro naši malou, ale důležitou církev, jste konkrétním a hmatatelným znamením Boží Prozřetelnosti!

+ Pierbattista

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra. Překlad: © Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu, říjen 2020.

Back To Top