Skip to content

Bratři a sestry, ať vám Pán dá svůj pokoj!
Křesťanská láska a modlitba oživují celou širokou rodinu latinského patriarchátu jeruzalémského především v dobách velmi obtížných. Díky vaší podpoře, která byla odpovědí na předchozí výzvy (Covid-19, Gaza 2021, exploze v bejrútském přístavu, zemětřesení v Sýrii a Turecku) bylo zachráněno mnoho životů a bylo ulehčeno mnohým trpícím.

Ve všech těchto situacích jsme naslouchali volání chudých a odpověděli jsme na něj. A jejich volání se ve Svaté zemi znovu ozývá, kvůli vůlce, která zde již běsní více než tři týdny.

Současné krize není pouze příčinou smrti, ničení a hladu v Gaze, ale také stojí za vysokou mírou nezaměstnanosti, především v oblasti Betléma, a za dalšími sociálními problémy v celé Svaté zemi. STojíme tváří v tvář krizi, která zasahuje nespočetné rodiny různých náboženství a všechny naše instituce, jako jsou školy, nemocnice a farnosti. Naše materiální zdroje v Gaze jsme rozšířili i mimo naše zdi, abychom je poskytli i trpícím sousedům i těm, kdo se utekli jinam.

Projevila se jasně spolupráce, také místní spolupracovníci přiložili ruku k dílu. Sdílíme prakticky všechno, od jídla po vodu, od léků až po zásoby. V těchto obtížných okamžicích jsme se naučili, že pro obnovu fyzického světa je nutné budovat a ochraňovat důvěru mezi lidmi.

Už se nám z celého světa ozvaly stovky lidí, kteří nám pomohli poskytnout konkrétní pomoc a podporu. Víme, co máme dělat. Ze srdce jsme to už dělali v předchozích krizích a budeme to dělat znovu. Pomozte nám znovu vytvořit prostředí nutné k tomu, aby se v této společnosti poznamenané nenávistí mohly znovu zasít semínka důvěry, naděje a lásky.

Ujišťuji vás o své modlitbě a vděčnosti vůči každému z vás!
V Kristu

+Pierbattista kardinál Pizzaballa,
latinský patriarcha jeruzalémský

Jeruzalém, 2. listopadu 2023

Zdroj: Webové stránky latinského patriarchátu, 2.11.2023

Back To Top