Skip to content

Putování do Svaté země v roce 2018

Na začátku roku 2018 se uskutečnily dvě poutě do Svaté země pod vedením člena řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče. První pouť z děkanátu Hranice proběhla za účasti čtyř kněží a padesáti laiků. Protože arcibiskup byl spolu s ostatními pomocnými biskupy v Římě na pouti Ad limina, biskupské požehnání nám udělil emeritní biskup Kamal Bathish. Ve svém vlídném proslovu poutníky obeznámil s těžkostmi křesťanů ve Svaté zemi, ale i s pomocí, jíž se jim od našeho řádu dostává.

Druhá pouť z děkanátu Slavkov se uskutečnila pod vedením děkana P. Milana Vavra. Velmi početná skupina poutníků čítala přes 100 lidí. Na biskupské požehnání dorazila jen část poutníků s děkanem. Setkání proběhlo 19. dubna 2018 a přivítal nás pomocný biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo. Seznámil nás s počty křesťanů ve Svaté zemi, s územním členěním a popřál řádu v Čechách boží milost i úspěšný rozvoj a rozšíření členské základny.

P. Milan Palkovič

Back To Top