Skip to content

Svěcení nových pomocných biskupů Latinského patriarchátu jeruzalémského

Dne 11. března 2022 jmenoval papež František dva nové světící biskupy pro diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského.

Mons. Rafic Nahra se narodil 27. ledna 1959 v egyptském městě Ismailia, vysvěcen na kněze byl r. 1991 pro pařížskou arcidiecézi a od roku 2004, kdy začal studovat hebrejské myšlení na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, působí v Latinském patriarchátu jeruzalémském. Na Hebrejské univerzitě také získal v roce 2014 doktorát. V letech 2017-2021 byl patriarchálním vikářem pro katolíky hebrejského jazyka v Izraeli, od roku 2018 vedl i nově vytvořený patriarchální vikariát pro migranty a žadatele o azyl. 7. října 2019 se stal kanovníkem baziliky Božího hrobu. 15. srpna 2021 jej patriarcha Pizzaballa jmenoval patriarchálním vikářem pro Izrael. Papež František jej 11. března 2022 jmenoval titulárním biskupem verbenským (dříve to byla titulární diecéze patriarchy Pizzabally) a pomocným pro Latinský patriarchát jeruzalémský. Jeho biskupské svěcení je plánováno na 30. dubna 2022, odehraje se v Bazilice Zvěstování v Nazaretě, hlavním světitelem bude patriarcha Pizzaballa, dalšími světiteli pak pomocný biskup patriarchátu Mons. William Hanna Shomali a Mons. Thibault Verny, pomocný biskup pařížský.

Mons. Jamal Khader Daibes se narodil 3. července 1964 v palestinském Zababdeh a po formaci v patriarchálním semináři jej patriarcha Sabbah v roce 1988 vysvětil na kněze. Vyučoval v patriarchálním semináři v Bejt Džalá, studoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě, vyučoval na Betlémské univerzitě. V roce 2009 se stal kanovníkem baziliky Božího hrobu. V letech 2013-2017 byl rektorem semináře v Bejt Džalá, v letech 2019-2021 ředitelem škol Latinského patriarchátu. 15. srpna 2021 je patriarcha Pizzaballa jmenoval patriarchálním vikářem pro Jordánsko. Papež František jej 11. března 2022 jmenoval titulárním biskupem patarským a pomocným pro Latinský patriarchát jeruzalémský. Jeho biskupské svěcení je plánováno na 6. května 2022, odehraje se ve farním kostele sv. Kateřiny v Betlémě, hlavním světitelem bude patriarcha Pizzaballa, spolusvětiteli pak pomocní biskupové patriarchátu Mons. William Hanna Shomali a Mons. Rafic Nahra.

Zdroje: Zpráva o jmenováníOznámení o svěcení na stránkách patriarchátu.

Back To Top