Skip to content

Řádový ceremoniář Fortunato Frezza biskupem a designovaným kardinálem

Dnešního dne přijal biskupské svěcení Mons. Fortunato Frezza, ceremoniář a duchovní asistent Řádu Božího hrobu a vatikánský kanovník. Již dříve papež František oznámil, že na konzistoři dne 27. srpna 2022 bude jmenován kardinálem. Papežovo oznámení komentoval generální guvernér Řádu, Leonardo Visconti di Modrone, těmito slovy: „Mnozí se radují z toho, že Mons. Fortunato Frezza je určen pro kardinálský purpur. Jen málo z nich se raduje více než já.  … Byl mi vždy blízko svými radami, nejenom kvůli vedení Řádu, ale také v jiných oblastech. Je to prostý člověk, velmi vyvážený a moudrého ducha, ale také ohromně vzdělaný. Jednou, jako zapálený fanoušek mužstva AS Roma, mne dokonce zavlekl na Olympijský stadión, aby se mnou shlédl fotbalový zápas. Je to také dobrý jedlík a já jsem si jistý, že ani jako kardinál neopovrhne navštívit naše letní sídlo, jak to už v posledních letech udělal několikrát, kde jej uvítá celá naše rodina, protože přináší poklid a sympatii.“

Na konzistoři dne 27. srpna 2022 budou kreováni kardinály i další čtyři členové Řádu Božího hrobu.

Česká magistrální delegace se připojuje ke členům Rady velmistra i mnoha dalším spolubratřím ze všech kontinentů a ze srdce přeje a vyprošuje novému biskupovi i všem budoucím Otcům kardinálům vše dobré.

Back To Top