Skip to content

Druhá olomoucká investitura za účasti velmistra řádu Božího hrobu

V neděli dne 18. 11. 2018 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu jeruzalémského Edwin Frederick kardinál O´Brien investituru, při níž pasoval tři rytíře a jednu dámu Božího hrobu.

V krátké době se jedná již o druhou návštěvu velmistra v naší zemi. Bývá tradicí, že první investituru při ustanovení magistrální delegace vykoná velmistr. A tak se před dvěma lety na jaře roku 2016 rovněž stalo. Další investitury však zpravidla koná velkopřevor, coby duchovní představitel již zřízené magistrální delegace (případně místodržitelství). Byli jsme proto velmi poctěni a potěšeni, že kardinál velmistr vykonal i druhou veřejnou investituru, čímž nesporně projevil srdečný vztah k naší delegaci. Ceníme si toho o to více, že do naší vlasti přiletěl hned jediný den po skončení tzv. konzulty, vrcholného celosvětového shromáždění řádu Božího hrobu, na jejímž závěru přijal její účastníky Svatý otec, papež František. Na slavnostním obědě, konaném v trůním sále Arcibiskupského paláce, poděkoval velmistr členům řádu za podporu křesťanů ve Svaté zemi. Rovněž se věnoval velké bolesti církve: hříchům, jichž se dopustila řada duchovních pastýřů na dětech, a vyzval k podpoře biskupů i kněží, kteří třebaže se těchto ohavností nedopustili, trpí pod tímto mračnem skandálů a potřebují naši pomoc a podporu.

Investitury se rovněž zúčastnil náš přítel a podporovatel dr. Stefan Ahrenstedt, emeritní švédský místodržící řádu.

Česká magistrální delegace je v současnosti tvořena velkopřevorem Mons. Janem Graubnerem, magistrálním delegátem dr. Jiřím Pořízkou, dalšími sedmi rytíři, dvěma dámami a dvěma kněžími.

Fotografie z investitury, jakož i sobotní vigilie, která se konala v kapli Arcibiskupského paláce, jsou ke zhlédnutí na webu Člověk a víra (viz odkazy níže):
VIGILIE
INVESTITURA

Back To Top