Skip to content

Milotická slavnost k odhalení pamětní desky P. Františka Webera

V neděli 17. června 2018 se v Miloticích u Kyjova konala malá slavnost. Ve farním kostele byla za účasti člena Řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče slavnostně požehnána pamětní deska připomínající působení faráře P. Františka Webera.

P. František Weber se narodil 31. prosince 1826 v Žeravicích. Po příchodu do Milotic v roce 1854 se začal věnovat politické činnosti. Dne 28. června 1856 na žádost hraběnky Hardeggové se stává v Miloticích farářem. Jeho zásluhou vznikla v Miloticích r. 1867 Občanská záložna. Měl rovněž podíl na stavbě ústavu choromyslných v Černovicích a na vzniku kasáren v Hodoníně a Bzenci. Ulevil tak sedlákům a jejich stavením, protože dříve vojsko vždy „ložírovalo“ u sedláků v jejich statcích. Od roku 1857 působil v Moravském zemském sněmu a v r. 1873 se stal poslancem Říšského sněmu ve Vídni, přičemž v obou zastupitelských sborech neohroženě zastával zájmy českého národa i církve. P. Weber patřil k obávaným řečníkům. V r. 1875 při projednávání proticírkevních „květnových zákonů“ byly zasílány do Říma všechny Weberovy obhajoby. Brzy nato byl jmenován rytířem Řádu Božího hrobu jeruzalémského. V roce 1862 nechal vybudovat v místní části Šidleny vinný sklep, který dodnes nese pojmenování „Sklepy rytíře Božího hrobu“.

Jeho záslužná činnost došla uznání a mezi lidmi se na dobu Weberova působení zachovalo hodně dobrých vzpomínek. P. František Weber zemřel v Lovčicích dne 1. února 1908.

P. Milan Palkovič

Back To Top