Skip to content

Historické setkání české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka

Na řádový svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2018 se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu zúčastnili mše svaté sloužené naším velkopřevorem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Právě tato významná národní kulturní památka byla po domluvě s místními duchovními správci zvolena za duchovní sídlo české magistrální delegace našeho řádu. Kalvárie budovaná v 17. a 18. století a připisovaná J. B. Santinimu vyjadřuje touhu tehdejších věřících zakusit pašijové události a spatřit alespoň nápodobu svatých míst, když pro ně nebylo možno putovat do Svaté země. Pro řád Božího hrobu, jehož primární cílem je podpora křesťanů ve Svaté zemi, je tedy právě kalvárie ideálním a symbolickým místem pro duchovní sídlo. Poutní místo v Jaroměřicích nadto přináleží arcidiecézi našeho velkopřevora, nachází se v blízkosti oficiálního sídla české magistrální delegace v Úsobrně (rezidence magistrálního delegáta dr. Jiřího Pořízky) a je přitom dobře dostupná i z Čech.

Ke konci mše svaté byly dr. Jiřím Pořízkou, řádovým delegátem pro Českou republiku, předány jmenovací dekrety postulantům, jejichž investituru provede osobně velmistr řádu kardinál O´Brian dne 18. listopadu 2018 v olomoucké katedrále sv. Václava. Při této příležitosti byla rovněž představena brožurka Bdění u Božího hrobu, jež obsahuje stručnou informaci o našem řádu, jakož i rozjímání pro velkopáteční getsemanské bdění, sepsané arcibiskupem Janem. Brožurka je k dispozici v knihkupectví arcibiskupského paláce v Olomouci.

Back To Top