Skip to content

Kardinál Filoni shrnuje nedávný vývoj Řádu Božího hrobu

Velmistr Řádu, Fernando kardinál Filoni,  v syntetické úvaze, kterou na těchto stránkách nabízíme v českém překladu, bilancuje své dosavadní působení v čele této prestižní papežské instituce. I přes omezení daná epidemiologickou situací se daří přispívat církvi ve Svaté zemi, a dochází k vytváření základních institucionálních dokumentů v nové podobě: byl schválen a vydán řádový Statut v nové podobě, vyšla velmistrova kniha o řádové spiritualitě, byl vydán nový řádový rituál. Velmistr a jeho rada zdůrazňují přítomnost mladých členů, snaží se o zapojení řeholníků a řeholnic do řádového života, a jako poslední z normativních textů jsou připravovány nové řádové směrnice.

Back To Top