skip to Main Content

Novoroční přání kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, publikoval na centrálním řádovém webu své novoroční přání všem členům řádu.

Vychází při tom z projevu papeže Františka k účastníkům setkání sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství ve Vatikánu dne 16. září 2021, a upozorňuje na pokušení spojených se zastáváním významných pozic v Církvi. Klade při tom důraz na hodnotu služby druhým, kterou máme ve svém životě znovu a znovu objevovat. Jeho přání platí pro všechny lidi dobré vůle, a proto se k němu připojuje i česká magistrální delegace.

Back To Top