Skip to content

Novoroční přání kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, publikoval na centrálním řádovém webu své novoroční přání všem členům řádu.

Vychází při tom z projevu papeže Františka k účastníkům setkání sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství ve Vatikánu dne 16. září 2021, a upozorňuje na pokušení spojených se zastáváním významných pozic v Církvi. Klade při tom důraz na hodnotu služby druhým, kterou máme ve svém životě znovu a znovu objevovat. Jeho přání platí pro všechny lidi dobré vůle, a proto se k němu připojuje i česká magistrální delegace.

Back To Top