Skip to content

První videoposelství nového řádového velmistra, kardinála Fernanda Filoniho

Při příležitosti své investitury a nastoupení do úřadu velmistra řádu Božího hrobu dne 16. ledna 2020 v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere adresoval nový velmistr kardinál Filoni členům řádu své první poselství prostřednictvím videa, zveřejněného na řádovém facebookovém účtu. Zde přinášíme český překlad:

Doufám, že v čase, který máme před sebou, budeme moci kráčet všichni společně, že se budeme poznávat a vytvářet nejen příležitost ke vzájemnému poznávání, ale také ke sdílení prvků, které mohou lépe pomáhat Řádu a především poslání, jež je prostřednictvím našeho řádu vyjadřováno.

I proto nebudou mé návštěvy zacíleny pouze na konání investitur, ale především na osobní vzájemné poznání. Investitura je totiž vždy završením celého procesu, který k ní vede, a je důležité, aby tento proces byl prohlouben a zhodnocen.

Pevně doufám, že se s vámi budu moci setkat a jsem vám k dispozici. Děkuji.

 

Back To Top