Skip to content

Mezi novými kardinály bude patriarcha Pizzaballa a čtyři další členové Řádu Božího hrobu

V neděli 9. července 2023 oznámil papež Franitšek, že na 30. září 2023 svolá veřejnou konzistoř, při níž bude kreováno 21 nových kardinálů. Mezi nimi se nachází také Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský. Jde o prvního sídelního patriarchu, který se stane kardinálem ve výkonu své funkce patriarchy: jeden z jeho předchůdců, Filippo Camassei, byl v roce 1919 kreován kardinálem a zároveň rezignoval na úřad patriarchy.

Když se patriarchy Pierbattisty zeptala vatikánská média na jeho dojem, mluvil o „velkém překvapení“, ale také o tom, že v papežově gestu spatřuje „znamení pozornosti římské církve pro církev mateřskou, církev v Jeruzalémě.“ Zdůraznil, že církev v Jeruzalémě má zvláštní „povolání k univerzalitě, k dialogu, k setkání“, ale také „poslání vyzývat všechny křesťany i nekřesťany ke smíření.“

Kromě patriarchy Pizzabally se kardinály stanou další čtyři členové Řádu Božího hrobu:

  • arcibiskup v Kapském městě Mons. Stephen Brislin, který je velkopřevorem pro Jižní Afriku;
  • bogotský arcibiskup Mons. Luis José Rueda Aparicio, velkopřevor pro Kolumbii;
  • pomocný biskup lisabonský Mons. Américo Manuel Alves Aguiar;
  • Mons. Agostino Marchetto, emeritní apoštolský nuncius (mj. v Bělorusku), který vzhledem k věku (82 let) nebude kardinálem-volitelem.

Česká magistrální delegace se připojuje ke kardinálovi velmistrovi, členům Rady velmistra a mnoha členům řádu, kteří naším spolubratřím ze srdce blahopřejí k tak vysokému vyznamenání a vyprošují jim Boží pomoc při plnění tak náročného úkolu.

O tomto tématu lze nalézt další informace i na webových stránkách Rady velmistra.

Back To Top