Skip to content

Duchovní cvičení na Velehradě 2019

Ve dnech 5. až 7. dubna 2019 se rytíři a dámy české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského již potřetí účastnili duchovního cvičení v kněžském domě Marianum na Velehradě, které vedl náš velkopřevor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Duchovní obnovy se rovněž účastnil kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič a jáhenskou službu konal náš spolubratr Jiří Bureš. Nemocného magistrálního delegáta Dr. Jiřího Pořízku zastoupil kancléř české delegace dr. Tomáš Parma.

Otec arcibiskup se při duchovních cvičeních věnoval tématu zdraví, a to jak fyzického a duševního, tak duchovního; a upozorňoval na nutnost propojení těchto tří složek našeho života. V duchovní oblasti pak zdůraznil trojici půstu, kázně a radosti a potřebu usilovat o svatost života v právě žité přítomnosti. Vedle jednotlivých promluv a rozjímání jsme každý den slavili mši svatou, adorovali Ježíše v eucharistii a mohli přistoupit ke svátosti smíření. V sobotu odpoledne jsme se připojili ve velehradské bazilice k pouti zlínského a vizovického děkanátu.

Jsme vděčni našemu velkopřevorovi, že nám věnoval tři dny svého vzácného času a přispěl k našemu hlubšímu prožití postní doby.

dr. Jan Lata, KHS

Back To Top