Skip to content

Velkopřevor magistrální delegace pražským arcibiskupem

Předání berlyV sobotu 2.7. 2022 se členové Řádu Božího hrobu zúčastnili intronizace velkopřevora magistrální delegace, arcibiskupa Jana Graubnera, na pražský svatovojtěšský stolec. Členové řádu zaujali svá místa krátce před desátou hodinou v přední staré části katedrály společně se členy Řádu Maltézských rytířů a familiářů Řádu německých rytířů.

Během slavnostní pontifikální mše svaté se Mons. Graubner po četbě jmenovací papežské buly ujal svého úřadu symbolickým převzetím biskupské berly a usazením na svatovojtěšský biskupský stolec, následně mu jiný člen našeho Řádu, jmenovaný apoštolský nuncius pro Českou Republiku Jude Taddeus Okolo, předal pallium.

Ve své nástupní homilii Mons. Graubner mj. řekl: „Chci vidět i místa odcizená Bohu, lidi, k nimž evangelium ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí. Nemohu nevidět prořídlé řady kněží. Přesto mám naději. Jsou tu církevní školy, charity, obnovená společenství různých spiritualit, i nová pastorační centra a nové kostely. Není důvod k pesimizmu. Boží milost působí stále. Děkuji mým předchůdcům, jejichž podíl je nesporný, ale sami by mnoho nedokázali. Proto děkuji i jejich spolupracovníkům. Ani já mnoho nedokážu. Bude záležet na každém z nás. Jedině společně můžeme stavět duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém místě.“

Na závěr mešní slavnosti nového arcibiskupa pozdravil také premiér české vlády, prof. Petr Fiala, který ve svém projevu mj. řekl: „Myslím, že je velká výhoda mít na tomto významném svatovojtěšském stolci člověka, který přináší zkušenost, nadhled a porozumění a je ochoten naslouchat a spojovat. … Přeji arcibiskupu Janu Graubnerovi úspěšnou službu v čele pražské diecéze, mnoho sil, moudrosti a především božího požehnání. S Boží pomocí se dají dokázat velké věci. Nečekají nás lehké dny, ale věřím, že jimi společně projdeme úspěšně a se ctí.“

Po skončení inaugurační slavnosti se konalo společenské setkání v zahradě arcibiskupského paláce. Pan arcibiskup k veliké radosti našich členů s námi za krásného počasí u společného stolu při přátelském rozhovoru sdílel naší radost ze setkání s ním a z veliké pocty jaké se pražským diecezánům jeho příchodem dostalo.

Do dalších let v tomto náročném úřadě mu přejeme hodně sil a přejeme Boží požehnání ve všem jeho konání.

Fotografie: Člověk a víra.

Back To Top