Skip to content

Kardinál Filoni komentuje historickou papežovu návštěvu v Iráku

„Všichni jste bratři“

Kardinál Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, který byl v letech 2001–2006 apoštolským nunciem v Iráku, poskytl rozhovor pro server Vatican News, v němž komentuje cestu papeže Františka do Iráku. Cesta, kterou i česká média komentují jako „nejrizikovější cestu v dějinách papežství“, označil chaldejský patriarcha kardinál Louis Sako za čtyřdenní „pouť míru a bratrství“. O jejím průběhu stručně informuje Katolický týdeník.

Fernando Filoni je autorem knihy „La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione, dagli inizi ai nostri giorni“, kterou vydalo Vatikánské vydavatelství v roce 2015. Kniha vyšla i v několika jazykových mutacích.

Kardinál Filoni v rozhovoru zdůraznil, že papežova cesta je pro místní křesťany „velmi příznivou příležitostí, aby se necítili na okraji a upozaďovaní, ale vnímali sebe sama jako skutečnou součást života celé všeobecné církve, i když jsou ve své zemi menšinou.“ Kardinál zdůraznil, že Františkovi se podařilo splnit sen sv. Jana Pavla II., který chtěl do Abrahámovy země putovat v jubilejním roce 2000, a podtrhl, že „pro uskutečnění papežských cest není možné čekat na vhodný okamžik“. Cesta bude nejenom posilou pro společenství místních křesťanů, ale také krokem vpřed v mezináboženském dialogu: „Francesco potvrdí svou orientaci založenou na lidském bratrství,“ uzavřel kardinál.

Velmistr dále uvedl na oficiálních řádových stránkách: „Když mne 10. srpna 2014 papež František poslal do Iráku, abych se jako jeho osobní představitel  potkával s obětmi islámského fanatismu ISIS, mluvil s nimi, viděl jejich nevýslovné utrpení, pohladil je, modlil se za ně a s nimi, a byl s nimi solidární, bylo to pro mne děsivé a velmi emotivní. I přes nejistotu a pandemii, která je přítomna i v Iráku, se nyní papež rozhodl tuto zemi navštívit. Ja již řekl chaldejský patriarcha kardinál Louis Sako, papež nepřichází, aby vyřešil četné problémy, ale aby dodal sílu a důvod k naději, k dialogu mezi křesťany a muslimy, a zároveň aby povzbudil úsilí složité politické reality, která je zmítána zájmy klanů, vnitřním i mezinárodním napětím. Jsem si jistý, že valná číst iráckého lidu se dívá na tento den jako na gesto pokoje a solidarity.“

Zdroj: Vatican News, Web Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, březen 2021.

Back To Top