Skip to content

Papež František o situaci v Jeruzalémě

Po tradiční modlitbě „Regina Caeli“ v neděli 9. 5. 2021 se papež zastavil u situace v Jeruzalémě, odkud nadále přicházejí znepokojivé zprávy. Při vstupu do Starého města došlo ke střetům mezi Palestinci a izraelskou policií, nejméně 100 osob bylo zraněno, 14 z nich bylo hospitalizováno, izraelská polici hlásí dvacet zraněných vojáků. Islámští představitelé odhadují počet věřících, kteří se zúčastnili oslav svátku Laylat al-Qadr (27. den ramadánu, noc, kdy byl poprvé zjeven Korán Mohamedovi) v mešitě al-Aksá na chrámové hoře, na 90 tisíc.

Papež František tuto situaci komentoval: „Sleduji s mimořádnou obavou události odehrávající se v Jeruzalémě. Modlím se, aby toto město bylo místem setkání, nikoli násilných střetů, místem modlitby a pokoje. Všechny vyzývám, aby hledali společná řešení, aby byla respektována mnohonáboženská a multikulturální identita Svatého města, a aby převládlo bratrství. Násilí plodí zase jenom násilí. Už bylo dost střetů.“

Back To Top