Skip to content

Požehnané vánoční svátky!

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem přístelům, příznivcům, dobrodincům i všem lidem dobré vůle pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Obraz dítěte narozeného v Betlémě je pro nás pobídkou k intenzivní pomoci Svaté zemi a k modlitbě za ni. Pro chvíle zklidnění v době vánoční doporučujeme vánoční úvahu řádového velkopřevora Mons. Jana Graubnera.

Zároveň všem přejeme poklidný závěr roku a vše dobré v nastávajícím roce 2022.

Back To Top