Skip to content

Život a dobu Jana Jiřího Rückla mapuje nedávno vydaný konferenční sborník

Péčí Památkové komory ČR vyšel nedávno sborník JUDr. Jan Jiří Rückl – ŽIVOT A DOBA, shromažďující příspěvky ze stejnojmenné konference, jež se konala 28. ledna t.r. v Praze a nad níž převzala záštitu (anebo jí byla přímo účastna) řada významných osobností našeho politického, církevního i kulturního života: apoštolský nuncius Charles D. Balvo, kardinál Dominik Duka, arcibiskup Jan Graubner nebo dr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky.
Sborník obsahuje řadu příspěvků, jež mapují osobnost J. J. Rückla z různých aspektů: jako katolického politika, podnikatele, diplomata nebo jako zakladatelskou postavu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v meziválečném Československu (studie doc. Tomáše Parmy, nynějšího magistrálního delegáta řádu v ČR). Sborník je doplněn obrazovou přílohou, kde lze krom jiného nalézt např. kopii o udělení velkokříže Řádu rytířů Božího hrobu J. J. Rücklovi z 1. září 1929, fotokopii pamětní desky v rodné obci Včelnička, fotografie z investitury ve strahovské bazilice nebo z katolického sjezdu v r. 1935 ad. Tento třísetstránkový sborník je tak dalším krůčkem k zachování i rozvíjení Rücklova odkazu, který svou osobností i životem poukazoval k nadčasovým křesťanským hodnotám a který byl pro novodobé dějiny řádu v českých zemích klíčovou postavou, jak nedávno zdůraznil ve svém projevu magistrální delegát, doc. Tomáš Parma.

KOTOUS Jan – PEHR Michal (eds.), JUDr. Jan Jiří Rückl. Život a doba, Praha: Památková komora ČR 2021. ISBN 978-80-908206-4-7.

Back To Top