Skip to content

Postní úvaha kardinála Filoniho: Doprovázejme Ježíše modlitbou žalmů

„Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy“ (Iz 12, 3). – Mozaika z Mauzolea Gally Placidie v Ravenně.

V polovině naší postní cesty nás velmistr zve, abychom se zamysleli nad Ježíšovou modlitbou a nad žalmy, které stále doprovázely životní cestu Syna Božího od jeho dětství až na Kříž. Občerstvěme se, čerpejme z pramene naší spásy, abychom s nadějí pokračovali v naší cestě k Jeruzalému a k radosti velikonočního rána.

Jeho úvahu naleznete na zvláštní stránce.

Back To Top