Skip to content

Požehnané velikonoce!

Olivier Pfaff, Zmrtvýchvstání

Členky a členové Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
přejí všem lidem dobré vůle
požehnané a poklidné prožití velikonočních svátků!

K jejich prožití v řádovém duchu
Vás může inspirovat velikonoční meditace
Fernanda kardinála Filoniho, řádového velmistra,
jejíž český překlad naleznete na těchto našich webových stránkách.

Back To Top