Skip to content

Exercicie České magistrální delegace na Svaté Hoře

Členové české magistrální delegace společně prožili okamžiky společného zamyšlení a modlitby během tradičních postních exercicií, Které se odehrály ve dnech 10. – 12. března 2023 na Svaté hoře u Příbrami. Exercitátorem byl velkopřevor magitrální delegace J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, který zvolil jako hlavní téma laickou spiritualitu v díle Uvedení do zbožného života svatého biskupa Františka Saleského, patrona křesťanských novinářů.

Během exercicií se magistrální delegace zúčastnila i sobotní a ned+ělní mše svaté celebrované Mons. Graubnerem ve svatohorské bnazilice a prožila společné slavení křížové cesty v ambitech baziliky.

 

Fotografie z ze mše sv. ve svatohorské bazilice

Fotografie z nedělní mše sv., kterou sloužil Mons. Graubner ve Svatohorské bazilice jsou ke zhlédnutí na webu Člověk a víra:

 

Back To Top