Skip to content

Jiří Pořízka rytířem velkého kříže. Meritní kříž pro Jiřího Anderleho

Ve středu 7. června 2023 byl v pražském arcibiskupském paláci povýšen na rytíře velkého kříže PhDr. Jiří Pořízka, zakladatelská postava České magistrální delegace a její první magistrální delegát.

Při této příležitosti byl také udělen Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského ak. mal . Jiřímu Anderlemu, pro jeho zásluhy o Svatou zemi a o Řád Božího hrobu.

Obě řádová vyznamenání byla předána v průběhu mše svaté slavené českým velkopřevorem Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským a primasem českým.

Back To Top