Skip to content

Začíná restaurování dláždění baziliky Božího hrobu

V pondělí 14. března 2022 byl slavnostně zahájen projekt konzervování a restaurování pavimentace baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. Za přítomnosti řeckého pravoslavného patriarchy jeruzalémského Teofila III., fr. Francesca Pattona, kustoda Svaté země a hlavního sakristiána arménského patriarchátu arcibiskupa Sevana Gharibiana (který zastupoval patriarchu Nurhana Manougiana) byl po modlitbách u edikuly Božího hrobu slavnostně vyzvednut první kámen dlážděné před františkánskou sakristií baziliky. Přítomni byli i realizátoři projektu, zástupci římské Univerzity „Sapienza“, Konzervátorského a restaurátorského centra „La Venaria Reale“, milánské Polytechniky, firmy Manens z Padovy a turínské firmy IG Ingegneria Geotecnica.

Práce restaurování pavimentace celé baziliky navazují na opravu edikuly Božího hrobu realizovanou v letech 2016-2017 a jsou v mírném zpoždění v důsledku pandemie Covid-19. „Pandemie zbrzdila možnost posunu od projektu k uskutečnění, ale nyní jsme připraveni začít. V tomto historickém kontextu pandemie a války, dostává spolupráce na restaurátorských pracích zvláštní význam, protože právě zde jsme na místě, kde se Ježíš stal základním kamenem Církve“, zdůraznil Otec Francesco Patton během slavnostního zahájení.

Zdroj: Web františkánské Kustodie Sv. země.

Back To Top