Skip to content

Páté evangelium – Svatá země a Boží Slovo

JeruzalémV souvislosti s nedávným slavením neděle Božího slova komentoval na centrálním řádovém webu velmistr Fernando kardinál Filoni poselství patriarchy Pierbattisty Pizzabally věřícím ve Svaté zemi. Kardinál Filoni zdůrazňuje ve světle magisteria papežů Benedikta XVI. a Františka skutečnost, že Svatá země je označována jako „páté evangelium“ a vyzývá všechny členy Řádu Božího hrobu k tomu, aby hlouběji prožívali okamžiky četby Písma ve světle zásadního vztahu ke Svaté zemi, jejím biblickým místům, ale také k jejím obavytelům. Pro členy Řádu v naší zemi je možné jeho podněty chápat jako intenzivní přípravu na řádovou pouť do Svaté země  na sklonku října letošního roku.

Back To Top