Skip to content

Svátek sv. Pia X.

Dne 21. srpna slaví církev i řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat rytíři a dámy Božího hrobu plnomocné odpustky, když složí nebo obnoví svůj slib, že budou věrně zachovávat řádový Statut (i neveřejně), a při splnění obvyklých podmínek pro získání odpustků (dekret Apoštolské penitenciárie ze dne 23. září 1967).

Back To Top