Skip to content

V Arcibiskupském paláci se žehnalo knize Rytíři, dámy a poutníci

Dne 7. října se v Andělském sále Arcibiskupského paláce konala prezentace nové knihy magistrálního delegáta Tomáše Parmy Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Vzhledem k aktuálním restrikcím v souvislosti s pandemií Covid-19 byla akce zorganizována v komorním duchu (povoleno max. 10 lidí), jen za přítomnosti několika členů řádu a zástupců médií. Prezentaci knihy moderoval sekretář české delegace Petr Pořízka, který uvedl i hlavní hosty večera – velkopřevora české delegace J. E. Mons. Jana Graubnera, autora knihy a církevního historika Tomáše Parmu, a ředitelku Vydavatelství Filozofické fakulty UP Lenku Pořízkovou, jejíž péči byla kniha vydána. Po proslovech všech hostů arcibiskup Jan Graubner nové knize požehnal. Ze zdravotních důvodů (pandemické restrikce) nebyl akce účasten iniciátor a jeden z donátorů knihy exdelegát Jiří Pořízka, dovolujeme si ale parafrázovat úryvek z jeho předmluvy ke knize, v němž osvětluje důvody jejího vzniku:

Když v roce 2015 Česká magistrální delegace vznikla, neexistovala po dlouhé prodlevě žádná historická paměť o dění či působení řádu v českých zemích z prvního zhruba dvacetiletého období Československého místodržitelství řádu (založeného v r. 1929). Zároveň zde chybělo i povědomí o řádu Božího hrobu obecně. Hlavním důvodem vzniku i cílem knihy bylo tuto mezeru zaplnit. Publikace je určena široké čtenářské veřejnosti, které se poprvé v češtině může seznámit s dějinami a vývojem rytířstva Božího hrobu a jeho řádu, ale i jeho současným posláním a činností. Je však určena i odborné historické obci, protože na odborné rovině uvádí téma řádu Božího hrobu do naší historiografie. V neposlední řadě je určena i nám, členům řádu, kteří se snažíme prohloubit vědomí naší příslušnosti a identity, tak úzce spojených s našimi dějinami.

Publikaci je věnována i samostatná webová stránka, kde lze již nyní nalézt základní charakteristiku a úryvek s předmluvami a obsahem knihy. Fotografie z uvedené akce je možno nalézt v přiložené galerii.

Back To Top