Skip to content

Španělský král se stal rytířem kolany Řádu Božího hrobu

Kardinál velmistr Fernando Filoni byl dnes, 1. dubna 2022, přijat v královské rezidenci La Zarzuela v Madridu španělským králem Filipem VI., kterému udělil insignie kolany Řádu Božího hrobu. Ve svém projevu kardinál Filoni připomněl, že španělský král má v oficiální titulatuře také historický titul jeruzalémského krále, na což král ve své odpovědi žertovně poznamenal, že během jeho návštěvy v Jeruzalémě na něj právě kvůli tomuto historickému tituilu brali mimořádné ohledy a že mu jej uznávaly dokonce i izraelské autority.

Kardinál Filoni byl doprovázen generálním guvernérem Leonardem Viscontim, místodržiteli pro západní Španělsko (José Carlos Sanjuan y Monforte) a východní Španělsko (Juan Carlos de Balle y Comas) a delegací španělských dam a rytířů. Ve španělsky proneseném projevu, jímž doprovodil předání insignie a příslušného diplomu, kardinál zdůraznil starobylá pouta mezi španělským královským domem a Řádem Božího hrobu. Kardinál také panovníkovi a jeho rodině vyřídil pozdrav Svatéh Otce Františka i jeho zvláštní požehnání. Kardinál velmistr spolu s generálním guvernérem pokračovali v cestě do španělského Calatayudu, kde kardinál večer předsedal modlitební vigilii a následujícího dne společné investituře obou španělských místodržitelství, v tamní papežské bazilice Božího hrobu.

Jak ve svém vzpomínkovém textu na stránkách Rady velmistra uvedl generální guvernír Visconti, „dojem, který v nás Filip VI. zanechal na závěr našeho setkání, není pouze pohledem na člověka, který je velmi silně rozhodnut plnit své státnické povinnosti dané ústavou, ale především řádovým spolubratrem, který pevně věří v hodnoty solidarity, je vnímavý vůči iniciativám našeho řádu a ze silného osobního přesvědčení, nikoli pouze kvůli historickým kořenům své rodiny, je upřímně svázán se Svatou zemí.“

 

Hvězda Rytíře / Dámy Kolany
Back To Top