Skip to content

Duchovní cvičení – Velehrad 2018

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s magistrálním delegátem dr. Jiřím Pořízkou, účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Program duchovní obnovy vedl kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič a na páteční večer mezi nás zavítal i velkopřevor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

Otec Milan se při duchovních cvičeních inspiroval řádovou modlitbou, zejména tou jeho částí, v níž prosíme, abychom milovali všechny bytosti na světě, jež stvořil Bůh, a nejvíce ze všech naše nepřátele. Při duchovních promluvách vycházel z prvních kapitol Geneze a věnoval se otázce stvoření, lidské přirozenosti a prvního hříchu. Vedle jednotlivých promluv a rozjímání jsme každý den slavili mši svatou, vykonali pobožnost křížové cesty, adorovali Ježíše v eucharistii a mohli přistoupit ke svátosti smíření.

Děkujeme otci Milanovi, že se nás během tří dnů snažil přivést blíže ke Kristu. Poděkování též náleží paní Mileně Marečkové, ředitelce Domova pro postižené Vincentia, která o nás stejně jako v loňském roce vzorně a srdečně pečovala.

Jan Lata, KHS

Back To Top