Skip to content

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května 2017 na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magistrální delegace našeho řádu. Závěrem mše udělil otec arcibiskup medaile sv. Jana Sarkandera osobám, jež se zasloužily o arcidiecézi. Mezi vyznamenanými byl i dr. Stefan Ahrenstedt, emeritní švédský místodržitel Řádu Božího hrobu, přičemž otec arcibiskup ocenil jeho podporu Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově a tamnímu chrámu sv. Petra a Pavla, jakož i jeho podíl na uvedení Řádu Božího hrobu do českých zemí.

Spolubratru Stefanu Ahrenstedtovi i dalším oceněným srdečně blahopřejme.

Back To Top