Skip to content

Encyklika „Fratelli tutti“ vychází česky

Poslední encyklika papeže Františka pojednává o bratrství a sociálním přátelství a začíná slovy „Fratelli tutti“ a papež ji vydal v Assisi dne 3. října 2020, v předvečer svátku sv. Františka. V těchto dnech vychází i v českém překladu Jaroslava Brože v Karmelitánském nakladatelství. Pro členy řádu Božího hrobu i pro ostatní zájemce je k dispozici komentář velmistra řádu, Fernanda kardinála Filoniho.

Back To Top