Skip to content

Nový apoštolský nuncius vstoupil do Jeruzaléma

Dne 30. září 2021 vstoupil do Jeruzaléma nový apoštolský nuncius, J. E. Adolfo Tito Yllana. Doprovázen představiteli všech křesťanských církví, biskupy, kněžími, věřícími. diplomatickými zástupci v Jeruzalémě vstoupil do města tradičním místem vstupu poutníků, Jaffskou branou, a prošel ulicemi starého města až k bazilice Božího hrobu. Tam byl přijat zástupci pravoslavné církve, arménské církve a františkány Kustodie Svaté země. U kamene pomazání nuncia pozdravil P. Francesco Patton, Kustod Svaté země, u edikuly Božího hrobu Jeho Blaženost Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský. Jeho uvítací proslov si můžete přečíst v českém překladu. Nuncius Yllana pozdravil všechny přítomné a dodal v krátkém proslovu: “Jako synové zrození z lásky, jenž nám byla svobodně nabídnuta a zjevena na tomto svatém místě, se snažme sebrat a přijmout plody tohoto jedinečného a výjimečného “semene” nekonečné lásky vyvěrající z tohoto místa, aby skutečný pokoj spojený se spravedlností, který může dát jenom On, zavládl ve všech, protože jenom Zmrtvýchvstalý “Kristus je náš pokoj” (Ef 2,14). Na závěr nuncius všem požehnal.

J. E: Mons. Adolfo Tito Camacho Yllana (* 6. února 1948) pochází z Filipín, kněžství přijal v roce 1972, od roku 1984 je v diplomatických službách Svatého Stolce. V roce 2001 se stal biskupem a působil jako nuncius v Papue-Nové Guineji, Pákistánu, Konžské demokratické republice a Austrálii. Dne 3. června 2021 jej papež František jmenoval nunciem v Izraeli, a zároveň apoštolským delegátem v Palestině a v Jeruzalémě, a nunciem na Kypru. Dne 14. září 2021 předal své kredenciální listiny izraelskému prezidentovi Izáku Herzogovi. Je nástupcem Mons. Leopolda Girelliho, který byl nunciem ve Svaté zemi v letech 2017–2021.

Back To Top