Skip to content

Magistrální delegát pro ČR se setkal s kardinálem velmistrem a generálním guvernérem

Dne 15. listopadu 2021 přijal velmistr Řádu Božího hrobu, Fernando kardinál Filoni, magistrálního delegáta pro Českou republiku, doc. Tomáše Parmu, za přítomnosti generálního guvernéra řádu, hraběte Leonarda Viscontiho di Modrone. Setkání proběhlo v přátelské a srdečné pracovní atmosféře v římském řádovém sídle, Paláci della Rovere. Jednání bylo jedním z přípravných momentů na každoroční Setkání evropských místodržitelů a magistrálních delegátů, které se odehraje v důsledku dopadů epidemie Covid-19 letos opět online formou dne 24. listopadu 2021. Mezi projednávanými tématy bylo např. uvádění v život nových řádových předpisů a rituálu, včetně přípravy nových Všeobecných řádových směrnic, role řeholníků v životě Řádu, specifika Řádu ve vztahu k řeholním společnostem. Magistrální delegát také podal zprávu o stavu magistrální delegace a snahách o rozvoj setkávání rytířů a dam v ČR i přes obtížné podmínky, o přípravě české řádové pouti do Svaté země, a o možnostech komunikace a vydávání řádových publikací. Závěr setkání tvořila společná modlitba Anděl Páně s kardinálem velmistrem, členy Rady velmistra a pracovníky Paláce della Rovere, po níž kardinál velmistr požehnal přítomným a zvláště rytířům a dámám v ČR a jejich rodinám. Magistrální delegát se také seznámil a adaptačními pracemi probíhajícími v Paláci della Rovere, na jehož nádvoří probíhá podrobný archeologický výzkum, který má umožnit restaurování celého paláce a jeho zprovoznění nejenom jako řádového sídla, ale také jako hotelového zařízení, jehož výtěžek bude určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Zdroj: Facebookové stránky Rady velmistra OESSH.

Back To Top