Skip to content

Covid-19: Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země, zrušena

Česká magistrální delegace řádu Božího hrobu naplánovala na sobotu 24. 10. 2020 oslavu svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou měl sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles Balvo. V důsledku aktuální epidemiologické situace a nově nařízených vládních restriktivních opatření bylo bohužel nutno tuto řádovou slavnostní akci zrušit. Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizových opatření mj. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách staveb, zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (odst. 1, bod a), a to s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. Přečtěte si alespoň s námi a zamyslete se nad úvodním slovem kardinála velmistra Filoniho z aktuálního řádového Newsletteru č. 29 (říjen 2020), jež je věnováno nadcházejícímu řádovému svátku naší patronky: Poselství Žena dialogu, matka setkání.

Back To Top