Skip to content

Konference o Janu Jiřím Rücklovi na pražském arcibiskupství

Dne 28. ledna 2021 se v pražském arcibiskupském paláci konala odborná konference věnovaná postavě Dr. Jana Jiřího Rückla, významného politika a podnikatele období první Československé republiky a zakladatelské postavy Řádu Božího hrobu v Československu. Nad konferencí převzali záštitu Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, Jeho Excelence Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice a Jeho Excelence Jan Graubner, velkopřevor České magistrální delegace Řádu Božího hrobu. Konferenci pořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Českou magistrální delegací Řádu Božího hrobu.

Konference se konala za přítomnosti  kardinála Duky a apoštolského nuncia Charlese Balva

Na konferenci, jejíž konání se uskutečnilo v omezeném formátu v důsledku zvýšené opatrnosti v souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou pandemií Covid-19, vystoupili pouze autoři hlavních referátů:

  • PhDr. Michal Pehr, Ph.D. s referátem JUDr. Jan Jiří Rückl – život a doba;
  • Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D. s referátem Jan Jiří Rückl jako zakladatelská postava Řádu Božího hrobu v meziválečném Československu;
  • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PrF UK s referátem JUDr. Jan Jiří Rückl a volba prezidenta republiky v roce 1935;
  • JUDr. Cyril Svoboda PhD. (Diplomatická akademie) s referátem Rückl a československá diplomacie při tvorbě vzájemných diplomatických vztahů mezi ČSR a Svatým stolcem v porovnání se snahou o dosažení dohody mezi ČR a Svatým stolcem po roce 1993;
  • P. Gabriel Rijad Malamuhič, ThD., O.Cr., s referátem Spolupráce Jana Jiřího Rückla se slovenským episkopátem.
Dr. Tomáš Parma při přednášení svého referátu. Nalevo dr. Michal Pehr, prof. Jan Kuklík a dr. Cyril Svoboda.

Na závěr se účastníci konference, mezi nimiž byli kromě jmenovaných také Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. Václav Malý, světící biskup pražský, a Mons. Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly v Českých Budějovicích, a za pořadatele např. JUDr. Jan Kotous či doc.  Václav Liška (FSv ČVUT; prezident Památkové komory ČR) a další, odebrali na vyšehradský hřbitov, kde uctili památku JUDr. Rückla modlitbou a položením věnců.

Jak uvedl ve svém úvodním proslovu apoštolský nuncius Mons. Charles Balvo, Rückl „je především připomínán pro svůj velký přínos k procesu utváření a konsolidace nové Československé republiky“ a „byl velmi ceněným poradcem apoštolských nunciů Pietra Ciriaciho a Saveria Rittera“. „Doktora Rückla si připomínáme také kvůli tomu, že do Československa přivedl Řád rytířů Božího hrobu. Uvedený Řád hraje velmi důležitou roli v životě církve ve Svaté zemi. Oba nedávní papežové – svatý Jan Pavel II. a Benedikt XVI., i současný papež František – zdůrazňovali potřebu živého křesťanského společenství ve Svaté zemi. … Církev se tam snaží udržet přítomnost křesťanů nejen prostřednictvím pastoračních a liturgických aktivit, ale také, a to především, za pomoci vzdělání a probouzením pozornosti k potřebám mladých lidí a rodin. … Doktor Rückl je skvělým příkladem pro současné křesťany, muže i ženy, jak se pro dosažení takového ideálu mají nasazovat.“

Plánovaným výstupem z konference bude tištěná kolektivní monografie, do níž přispějí další historikové, kteří se konference nemohli zúčastnit.

Back To Top