Skip to content

Tříkrálová sbírka online!

Pomoc lidem v nouzi, kterou Charita ČR organizuje tradičně v podobě online sbírky, je letos, kdy nemohou po ulicích a po domech chodit tříkráloví koledníci, organizována online.

Back To Top