Skip to content

Potřeby Svaté země po přestálém ozbrojeném konfliktu

V květnu 2021 zaslal administrativní vedoucí Latinského patriarchátu jeruzalémského Sami El-Jussef zprávu o situaci projektů financovaných Řádem Božího hrobu, které negativně poznamenal nedávný ozbrojený konflikt ve Svaté zemi.

„Všechny projekty v Gaze, které měly být uskutečněny během léta, budou opožděny, protože je zde zásadní nedostatek stavebního materiálu. Alespoň pět z nich mělo být financováno Řádem, týkají se zejména školy Latinského patriarchátu a farnosti v Gaze: práce na obnově školního atria, obnova přírodovědných laboratoří, nové počítače pro počítačové učebny, oprava poškození struktury farního sálu, izolace střechy kláštera sester a zvětšení příslušného balkónu, instalace kryté pergoly ve školním nádvoří. Projekt rozšíření ambulantního příjmu postižených dětí, který je v péči Sester Božské lásky, je nyní odložen a práce na něm budou opožděny. Původně měl být projekt, financovaný kolínskou arcidiecézí, dokončen v červnu.

Máme velkou starost o možnost převést finanční prostředky do Gazy, abychom mohli financovat humanitární projekty a vytvořit nová pracovní místa. Během útoků byly zničeny čtyři banky a ve zbývajících bankách nastává problém s nedostatkem hotových peněz.

Co se týká škod způsobených v Gaze, první hrubý odhad pro nás znamená následující:

  • pomoci Sestrám sv. Růžence nalézt zdroje pro opravu závažných poškození školy, útulku a kláštera;
  • je také nutno nahradit solární panely na budově farnosti Svaté Rodiny, poškozené střepinami granátů;
  • byty desítek křesťanských rodin byly poškozeny různým způsobem a v odlišném rozsahu: od vysklených oken a rozbitých dveří přes poškozené vedení vody či zničených solárních panelů až k vážným poškozením staveb a jejich vybavení;
  • pomoci těm křesťanským rodinám, které nemají kde bydlet alespoň po dobu jednoho roku;
  • poskytnout humanitární pomoc těm, kdo ztratili práci nebo možnost podnikat;
  • poskytnout post traumatickou pomoc prostřednictvím psychologicko-sociálních programů pro všechny věkové skupiny, aby se všichni dokázali vyrovnat s následky jedenáctidenního bombardování, které nepřestávalo ani ve dne, ani v noci.

Jedná se o první hrubý nástřel škod. Spolupracuji s Otcem Gabrielem, knězem v Gaze, abychom upřesnili nároky a nutnosti, a dokázali odhadnout v nejbližších dnech i náklady. Můžete již začít oznamovat členům Řádu, že potřeby jsou nesmírné a že ve spolupráci s Radou velmistra nalezneme odpovídající cesty, jak by mohli poskytnout zamýšlenou pomoc.“

Pásmo Gaza má asi 2 milióny obyvatel, kteří žijí na ploše 360 km2; hustota obyvatelstva je více než 5000 obyvatel na km2, což z tohoto malého kousku země činí třetí nejhustěji obydlené území na světě. Žije zde velmi malá křesťanská komunita, která čítá asi 1200 křesťanů, asi 10% z nich jsou katolíci. V hlavním městě pásma, Gaze, je pro ně k dispozici farnost u kostela Svaté Rodiny, škola latinského patriarchátu, klášter sester Sv. Růžence. Tyto struktury jsou ovšem otevření pro všechny obyvatele Pásma, nejenom pro křesťany.

Otec Gabriel Romanelli, farář ve farnosti Svaté rodiny v Gaze, původem z Argentiny, uvedl, že od osmého dne bombardování bylo možné otevřít farní struktury pro rodiny v nouzi a umožnit nejméně šesti rodinám důstojný a pokojný život. Otec Gabriel vyzývá všechny, a zvlášť rytíře a dámy Božího hrobu, k modlitbě za mír a spravedlnost, a za celé Pásmo Gazy. Ať Bůh osvítí lidská srdce, aby „tak jako mají možnost vést válku, měli i možnost vytvářet mír.“ Kardinál Fernando FIloni, velmistr Řádu Božího hrobu, osobně složil modlitbu za mír ve Svaté zemi, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách.

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra, květen 2021 – dopis Samiho El-Jussefa, rozhovor s Otcem Gabrielem.
Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, červen 2021.

Back To Top