Skip to content

Řádová ročenka 2022–2023: „Sjednoceni v lásce ke svatým místům“

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2022–2023, kterou je možno otevřít či stáhnout v šesti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu.

Tématem letošního čísla je jednota v lásce ke svatým místům. Ve svému úvodním slově velmistr Fernando kardinál Filoni píše:

Řádová ročenka „Jeruzalémský kříž“ za rok 2022-23 představuje soubor těch nejdůležitějších okamžiků našeho života, které se týkají církve, Svaté země a našich místodržitelství. Obálka ročenky však sděluje ještě něco jiného. Že existují osoby, dokonce i chlapci a děvčata, na které je zaměřena naše činnost, kteří nám poslali své obrázky a chtějí nám tak sdělit, jak se dívají na Svatou zemi, jak ji vnímají a pociťují. Jsou ze škol, které podporuje Rytířský řád Božího hrobu – to je jeden z nejhezčích aspektů naší podpory Latinského patriarchátu jeruzalémského. Tito žáci a studenti jsou budoucností soužití obyvatel Ježíšovy země. Země, která nepotřebuje násilnosti, nenávist, diskriminaci. Jejich obrázky jsou pozváním k úvaze, umožnují nám podívat se jejich očima, sjednotit se v lásce ke svatým místům. Prostota těchto kreseb, jejich bezprostřednost, dětská fantazie ukazují krásu a posvátno, historii a tajemství, které každé z těchto míst přestavuje pro jejich autora.

Řád Božího hrobu nadále kráčí prostě a věrně po cestě svého povolání a poslání. Naše spiritualita nás hluboce váže ke Kristovu tajemství, velkodušnost našich členů ve všech možných podobách nám umožňuje udržovat pouto přátelství a lásky. Svaté země totiž není pouze místem naší pouti, je také tím, co po nás chce Církev: abychom konkrétním způsobem byli účastni na péči lásky o muže a ženy, kteří tam žijí. Každý z nás chce kráčet v Ježíšových šlépějích, protože jde o cestu, která vede k setkání s Božím tajemstvím a k opravdovému smyslu našeho života.

Back To Top