Skip to content

Velkopáteční křížová cesta (pandemie 2020)

Pro velkopáteční modlitbu připravila Rada vemistra všem členům Řádu text modlitby křížové cesty, jež byla napsána se zvláštním zřetelem k situaci pandemie koronaviru Covid-19. Rytíři a dámy mohou text využít k meditaci o Umučení Páně na Velký pátek, a sjednotit se tak se všemi členy řádu v této mimořádné době, kdy se můžeme cítit izolovaní a osamocení. „Zůstáváme s vámi spojeni duchovně na naší společné cestě k velikonočnímu ránu,“ píše ve své zprávě řádový mluvčí François Vayne.

Back To Top