Skip to content

Jiří Pořízka předal v Jaroměřicích jmenovací dekret novému magistrálnímu delegátovi

Po roce, v den řádového svátku Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2019, se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského zúčastnili mše svaté na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Mši celebroval velkopřevor Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský. Toto setkání bylo pro českou magistrální delegaci významné i proto, že dr. Jiří Pořízka, jemuž končí skončilo v září 2019 funkční období, předal dr. Tomáši Parmovi jmenovací dekret magistrálního delegáta a kordonieru ze zlaté šňůry se střapci. Rytíř ing. Jaroslav Battaglia byl povýšen do hodnosti rytíře komtura a řádový postulant Mgr. Alexandr Dadam obdržel vyrozumění, že Rada velmistra schválila jeho členství. Velkopřevor Jan Graubner neopomněl poděkovat Jiřímu Pořízkovi, jenž obdržel kordoniéru ze stříbrné šňůry, za všechnu jeho práci, kterou pro Řád a zejména českou magistrální delegaci vykonal, neboť měl na jejím znovuobnovení významnou zásluhu. Po skončení tohoto řádového svátku všichni přítomní členové přijali pozvání odstupujícího magistrálního delegáta J. Pořízky na malé pohoštění do jeho úsobrnské rezidence.

Back To Top