Skip to content

Noví rytíři české magistrální delegace

Dne 14. září 2020 se na slavnost Povýšení sv. Kříže v duchovním sídle české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka konala třetí novodobá investitura rytířů Božího hrobu. Ve srovnání s předchozími dvěma slavnostními investiturami, jež proběhly v olomoucké katedrále sv. Václava a za přítomnosti t.č. kardinála-velmistra Edwina Fredericka kardinála O’Briena, byla tato akce uspořádána ve znatelně komornější formě a atmosféře v souvislosti s pandemií Covid-19. Z téhož důvodu proběhla tentokrát s vyloučením veřejnosti. Z pověření současného velmistra řádu Fernanda kardinála Filoniho zářijovou investituru vykonal velkopřevor české magistrální delegace Mons. Jan Graubner, který pasoval dva nové rytíře Božího hrobu, a to Alexandra Dadama a Petra Žůrka. Dr. Jiřímu Pořízkovi bylo při této příležitosti uděleno nejvyšší řádové vyznamenání, zlatá jeruzalémská palma. Investituře předcházela vigilie, během níž byli povýšeni dr. Jiří Pořízka na komtura s hvězdou a dr. Daniel Battaglia na komtura. Po vigilii se zúčastnění odebrali na pohoštění do domu emeritního magistrálního delegáta dr. Jiřího Pořízky v Úsobrně.
Česká magistrální delegace je tak nyní v současnosti tvořena třemi duchovními, devíti rytíři a dvěma dámami. Po investituře se přítomným představili dva žadatelé o vstup do řádu a byly tematizovány nejbližší aktivity, mj. prezentace publikace o dějinách Řádu Božího hrobu, již sepsal magistrální delegát dr. Tomáš Parma a jež vyjde v říjnu tohoto roku péčí Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha bude komplexně mapovat dějiny řádu Božího hrobu i působení Řádu v českých zemích. Nejbližší akcí je oslava svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země, jež je naplánována na sobotu 24. října v barokním areálu a poutním místě na Svaté Hoře u Příbrami.

Back To Top