Skip to content

Oslava svátku Panny Marie, Královny Svaté země

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi.

Na stránkách Rady velmistra byla zveřejněna úvaha kardinála velmistra o přípravě na slavení svátku řádové patronky modlitbou růžence, kterou naleznete na našich stránkách v českém překladu.

Mši sv. s připomínkou řádové patronky, Panny Marie Královny Svaté země, bude sloužit velmistr kardinál Fernando Filoni dne 20. října 2021 v 11.00 hodin a bude možné ji sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Rady velmistra @granmagistero.oessh nebo na přímém linku: https://www.facebook.com/events/576601763788344/.

Přípravu na oslavu podporuje kardinál Filoni i třemi podcasty, které jsou zvěřejněny na centrálním řádovém webu a jejichž české překlady naleznete i na našich stránkách:

 

Back To Top