Skip to content

Papežovo kázání na Popeleční středu – výzva k modlitbě za mír

„Vložme rány tohoto světa i své vlastní rány do Jeho ran“

Liturgie Popeleční středy se v letošním roce odehrála dne 2. března 2022 v obvyklém prostoru baziliky svaté Sabiny na římském Aventinu. Papeže Františka, který se ze zdravotních důvodů slavení nemohl účastnit, zastoupil státní sekretář Pietro kardinál Parolin, který také přečet jeho homilii.

V kázání se papež věnoval komentování liturgického úryvku z Matoušova evangelia (Mt 6, 1…18), který a zdůraznil tři tradiční pilíře postního úsilí („zbraně ducha“): modlitbu, charitu a půst . V pasáži věnované modlitbě papež zdůraznil téma Kristových ran, které je blízké řádové spiritualitě: „Zejména v této postní době se modleme s pohledem upřeným na kříž, dejme se prostoupit dojemnou Boží něhou a vložme rány tohoto světa i své vlastní rány do Jeho ran. Nepodléhejme spěchu a mlčky před Ním stůjme. Vraťme se k plodné podstatnosti niterného dialogu s Pánem.“ Z modlitby vyrůstá nezištná  láska: „Pokud je modlitba pravá, projevuje se v milosrdné lásce, která nás vysvobozuje z nejhoršího otroctví, jímž spoutáváme sami sebe.“ Další z projevů uskutečňování postního úsilí, půst, není jakousí Církví předepsanou dietou, „osvobozuje nás od sebevztažné posedlosti tělesným blahobytem a pomáhá nám udržovat ve formě nikoli tělo, nýbrž ducha. … Půst se neomezuje pouze na jídlo – zejména v postní době se máme postit od toho, na čem jsme svým způsobem závislí. Každý ať se nad tím zamyslí, aby jeho půst skutečně zasáhl do konkrétního života.“

„Modlitba, dobré skutky a půst jsou hlavními cestami, které Bohu umožňují, aby zasahoval do našich životů a běhu světa. Jsou to zbraně ducha, jimiž, o tomto dni modlitby a postu za Ukrajinu, vyprošujeme od Boha onen pokoj, který lidé sami nedokážou nabýt a budovat“, uzavřel svou homilii papež František a na závěr připojil papež krátkou a hlubokou invokaci s prosbou za mír:

Pane, který vidíš do skrytosti a odplácíš nám nad veškeré naše očekávání, vyslyš modlitbu těch, kdo v tebe důvěřují, zejména těch nejprostších a nejzkoušenějších, těch, kteří trpí a prchají před rámusením zbraní. Navrať srdcím pokoj, navrať našim dnům svůj pokoj. Staň se.

 

 

Back To Top