Skip to content

Monacký kníže rytířem kolany Řádu Božího hrobu

Velmistr Řádu Božího hrobu, kardinál Fernando Filoni, udělil během své návštěvy Monackého knížectví v knížecím paláci dne 3. října 2021 vládnoucímu knížeti Albertu II. Grimaldimu kolanu Řádu Božího hrobu. Kníže Albert, již delší dobu rytíř velkého kříže, se předešlého dne zúčastnil investitury nových členů Monackého místodržitelství, kterou velmistr slavil v monacké katedrále.

Zdroj: Web Rady velmistra OESSH, říjen 2021.

Back To Top