Skip to content

Řád Božího hrobu pomáhá Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě proti COVID-19

Třicet tisíc rytířů a dam Řádu Božího hrobu z různých světadílů má od května 2020 ještě více na srdci situaci bratří a sester ve Svaté zemi, kteří jsou těžce zasaženi zdravotnickou a hospodářskou krizí, kterou způsobila epidemie COVID-19. Navzdory celosvětově ztíženým podmínkám se velkorysost členů  Řádu Božího hrobu nezmenšila. Jak uvedl v rozhovoru pro italskou agenturu S.I.R. (Servizio Informazione Religiosa) velmistr Řádu kardinál Filoni, Rada velmistra kromě běžné měsíčně poskytované pomoci, poslala Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě navíc asi 3 miliony euro, aby mohl čelit výzvám humanitárních potřeb svých věřících.

„Neexistuje na světě region, který by nebyl ovlivněn v nějaké míře Covidem – 19… Svatá země, ve které jsou náboženské poutě a cestovní ruch mízou pro ekonomiku tisíců rodin byla těžce zasažena“. Tak popsal v květnu situaci Kardinál Fernando Filoni v průvodní nótě o vytvoření speciálního „Fondu humanitární podpory Covid –  19“ Radou velmistra Řádu Božího hrobu.

Řád Božího hrobu, který má za svůj vlastní institucionální cíl – jak připomněl kardinál Filoni – podporu Matky Církve jeruzalémské, jí spravované školy a charitativní a sociální aktivity, si vzal k srdci nové potřeby vytvořením tohoto fondu pro výběr mimořádných příspěvků. V návaznosti na toto vyhlášení byly poukázány asi 2 miliony konkrétně na fond Covid 19 a navíc jeden milion na běžné humanitární výdaje, i když rozpočet ze začátku roku předpokládal mnohem nižší částku. Za posledních deset let zaslal Řád Božího hrobu více než 120 milionů Euro pro potřeby Svaté země, z toho jen v roce 2019 to bylo 14 milionů Euro.

Generální guvernér Řádu Božího hrobu a velvyslanec Leonardo Visconti di Modrone řekl: „Během těchto dnů uzavření (lockdown) jsme dohodli se zodpovědnými osobami v místodržitelstvích nebo magistrálních delegacích, kteří přesto, že se museli vyrovnat s potřebami způsobenými zdravotním stavem v jejich zemích, tak chtěli dát pocítit svoji blízkost bratrům a sestrám ve Svaté zemi, kteří jsou tak těžce zasaženi. Jsme vděční, že zvláštní podpora fondu Covid – 19 nenahradila pravidelný závazek našich členů přispívat každodennímu působení jeruzalémské diecéze, ale ji ještě navíc podpořila“.

Příspěvky zaslané do Svaté země umožnily pohotově konat v řadě urgentních situací. Administrativní ředitel Latinského patriarchátu v Jeruzalémě Sami El-Yousef stručně popisuje přijatý opatření: „Díky pomoci, kterou Řád poskytl pro humanitární účely, jsme byli schopni podpořit více než 2 400 rodin ve více než 30 farnostech v jejich základních potřebách, jako jsou nákup základních potravin, hygienické  a kojenecké potřeby, léky a placení účtů. Stalo se tak ve spolupráci s faráři a farními radami, kteří spolu s místními úřady zajistili spravedlivé rozdělení zdrojů“. Kromě toho ještě dodal: „..bylo poskytnuto školné 1238 rodinám v Jordánsku a 1180 rodinám v Palestině“. Situace ve Svaté zemi je podobně jako v mnoha jiných zemích velmi kritická. Pro následující týdny a měsíce budou zaslané příspěvky poskytnuty tak, aby nebyli opuštěni, kdo se nacházejí v situaci potřebných.

„Naše výzva rytířům a dámám díky podpoře Velmistra a Rady velmistra dostala jasnou odpověď, která překonala naše očekávání a která nám poskytnula nezbytný prostor pro nadechnutí se, abychom mohli zvládnout tuto krizovou situaci s větší vyrovnaností. Okamžitá reakce a její rozsah nás všechny ohromila a dojala“, prohlásil arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor patriarchátu, a dodal, že křesťané ve Svaté zemi cítili v této obtížné době oporu rytířů a dam z celého světa.

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra Řádu Božího hrobu. Překlad: © Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu , -pž-, 2020

Back To Top