Skip to content

Druhý postní podcast kardinála velmistra

„Pečovat o Tělo Kristovo“
Podcast kardinála velmistra – č. 2 v době postní, 25. března 2022

Kardinál velmistr ve svém druhém postním podcastu (mluvená podoba je k dispozici italsky a anglicky)  používá část ze své knihy „A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ (s. 13–15). Přinášíme překlad jeho textu, v němž jsou použity pasáže zatím nepublikovaného českého překladu celé knihy. Ať je nám uprostřed doby postní silným podnětem pro naši osobní i společnou modlitbu a vzpruhou do další činnosti!

 

Back To Top