Skip to content

Kardinál Filoni: velmistrovo poselství ke svatopostní době

«Velká Ježíšova pokušení jsou i pokušeními našimi»: dejme se v této postní době vést Ježíšem až do Jeruzaléma.

Kardinál Filoni se s odkazem na text svatopostního poselství papeže Františka obrací k rytířům a dámám Božího hrobu se svou vlastní úvahou. Má nám pomoci k hlubšímu prožití postní doby, která je cestou směřující k otevřenému a prázdnému Kristovu hrobu, znamení jeho Zmrtvýchvstání. Českou verzi textu kardinálova poselství naleznete na tomto webu.

Back To Top