Skip to content

Papež František: Boží soucit s Jeruzalémem se má stát i naším soucitem

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 přijal ve Vatikánu papež František účastníky setkání  Společné pracovní skupiny pro mezináboženský dialog mezi Svatým Stolcem a Palestinou. Tématem jejich setkání byl duchovní význam Jeruzaléma, svatého města pro židy, křesťany i muslimy.  Ve svém pozdravném projevu, jehož úplný český překlad přinášíme na našich stránkách,  papež mluvil o Ježíšově pláči nad Jeruzalémem a soucitu s tímto městem. Řekl mimo jiné:

„Jeruzalém však má univerzální hodnotu, která je obsažena již v jeho jménu: „Město pokoje“. V souvislosti s tím bych chtěl připomenout jeden okamžik Ježíšova života. Když se blížilo jeho utrpení, přicházel do Svatého města a „když uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji!“ (Lk 19,41–42) Ježíš pláče nad Jeruzalémem. Neměli bychom okolo toho přejít příliš rychle. Tento Ježíšův pláč si zaslouží, abychom o něm uvažovali, v tichu. Bratři a sestry, kolik mužů a žen, židů, křesťanů, muslimů plakalo a ještě dnes pláče nad Jeruzalémem! Také v nás, někdy, myšlenka na Svaté město probouzí pláč, protože je jako matka, jejíž srdce nenalézá klidu, kvůli tomu, že její děti tolik trpí.

Tato epizoda z Ježíšova života nám připomíná hodnotu soucitu, Božího soucitu s Jeruzalémem, který se má stát i naším soucitem, soucitem, který je silnější než jakákoli ideologie, než jakékoli seskupení. Láska ke Svatému městu, láska k matce, které si zaslouží respekt a úctu všech, musí být vždy silnější.“

Back To Top