Skip to content

Olomoucká katedrála přijala relikvie čtyř světců, mezi nimi císaře Karla či papeže Jana Pavla II.

Olomoucká katedrála sv. Václava v sobotu 2. dubna 2022 slavnostně přivítala relikvie čtyř osobností světových dějin a světců, kteří byli během svého života spjati s městem Olomoucí: bl. císaře Karla I. Rakouského, sv. Adama Alberta Chmielovského, sv. Matky Terezy z Kalkaty a sv. Jana Pavla II. Relikviáře s jejich zpodobením byly umístěny v katedrální adorační eucharistické kapli sv. Stanislava na závěr mše svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner za asistence biskupů Mons. Josefa Hrdličky a Mons. Josefa Nuzíka i četných kněží a za přítomnosti rytířů a dam Božího hrobu v čele s magistrálním delegátem doc. Tomášem Parmou. Mše svatá byla slavena i v rámci pouti děkanátů Prostějov a Vyškov za rodiny a duchovní povolání. Slavnost umístění a požehnání relikviářů se odehrálo ve výroční den úmrtí sv. Jana Pavla II. († 2005) a v okamžiku oslav stoletého výročí úmrtí císaře a českého krále Karla I. († 1. 4. 1922 na Madeiře). Mše svatá také symbolicky uzavřela konferenci „Blahoslavený Karel I.: panovník – exulant – voják – hospodář“, jež se odehrála na olomoucké teologické fakultě 31. března 2022 v předvečer úmrtí bl. Karla. Arcibiskup Jan Graubner ve své homilii stručně představil nové světce a jejich vztah k Olomouci, přičemž zdůraznil: Dnešní slavnost je spojena s poutí za obnovu rodin a za kněžská povolání. Z Písma jsme slyšeli výzvu k lásce, která je základem šťastné rodiny a ochoty nabídnout se Bohu k službě. Láska uzdravuje i mezinárodní vztahy a buduje pokoj. Kéž nám příklad i přímluva blízkých světců pomohou obnovit naše rodiny i naše farnosti skrze nová kněžská povolání, kéž vyprosí světu mír, zvláště Ukrajině.“ Plný text jeho promluvy můžete nalézt na našich stránkách. Přikládáme rovněž fotogalerii ze mše svaté i vybrané ohlasy z médií:

Back To Top